Årdalstangen Musikklag
Årdalstangen Musikklag
 • Velkommen til oss!    • Nyhende    • Kontakt oss    • Biletgalleri    • Medlemsinfo    • Tangen Skulemusikk    • Litt historie    

 

 

   Medlemsinfo
    - Innkalling til årsmøte
    - Førjulinformasjon
           

Snarveier:
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 958 092

 

 

 
Innkalling til årsmøte
 
(2017-03-04) Oppdatert med referat frå årsmøtet og oppdatert årsmelding.

(2017-02-03)
Styret syner til førebels innkalling utsend 28.12.16.

Det vert kalla inn til årsmøte

tysdag 17. mars kl. 18
på Klingenberg Hotel.

Frist for innsending av saker til handsaming på årsmøtet er 10. mars. Saker kan sendast på epost til post@ardalstangenmusikklag.no.

Årsmøte

DAGSORDEN:
 1. Konstituering
  1. Opning
  2. Namneopprop
  3. Godkjenning av møteinnkalling
  4. Godkjenning av dagsorden
  5. Val av møteleiar og referent
 2. Godkjenning av årsmelding og rekneskap for 2019
 3. Innkomne framlegg
 4. Godkjenning av budsjett for 2020
 5. Val

Etter årsmøtet vert det som vanleg invitert til diskusjon om planlagde aktivitet og andre tema etter ynskje.

Årsmøtedokument
NB! Dokumenta er ikkje endelege, mindre rettingar kan bli gjort. Styret ynskjer spesielt innspel om nokon finn faktafeil i årsmeldinga.

Klikk for Ã¥ laste ned "Aarsmote2017/2016_Årsmelding.pdf"
Årsmelding for 2016
Årsmelding korrigert for merknadane som kom fram på årsmøtet.
Klikk for å laste ned "Aarsmote2017/Rekneskap 2016 (ikkje revisorgodkjend).pdf"
Rekneskap for 2016
Revisorgodkjenning føreligg.
Klikk for å laste ned "Aarsmote2017/Budsjett 2017.pdf"
Budsjett 2017
Klikk for Ã¥ laste ned "Aarsmote2017/Referat - Årsmøte 2017 - 20170214.pdf"
Referat - Årsmøtet 2016
Utskriftsvennlig versjon