Årdalstangen Musikklag
Årdalstangen Musikklag
 • Velkommen til oss!    • Nyhende    • Kontakt oss    • Biletgalleri    • Medlemsinfo    • Tangen Skulemusikk    • Litt historie    

 

 

   Medlemsinfo
    - Informasjon om utviklingsprogrammet
    - Resultat frå SOFT-analysen
    - Visjonsutforming - innspel til styret
    - Målformuleringar - innspel til styret
    - Ein visjon og eitt mål
    - Handlingsplan 2015-2019
    - Rekrutteringsbrosjyre 2015
           

Snarveier:
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 931 497

 

 

 
Handlingsplan 2015-2019
 
 
(2015-10-21) Styret har jobba med dei innspela som er komme fram i møta på dei ulike stega i "Bli bedre - få det bedre". Vi har sett dette saman til ein handlingsplan som dekker åra framover.

Det kan kanskje virke litt "luftig", men dette sammenfattar kva slags korps vi ynskjer å vere, basert på dei innspela som er komme fram.

Handlingsplanen består av to delar:
  1. Ein del som beskriv føremål, visjon og langtidsmål. Inntil ein gjer ev. endringar i det som er sett opp her, er det dette styret skal rette seg etter.
  2. Den andre er den aktive handlingsplanen om kva for aktiviteter vi skal gjennomføre og når, for å nå måla. Denne skal kontinuerleg vedlikehaldast. Det skjer naturleg på års- og medlemsmøter, men som medlem kan du føreslå endringar eller nye tiltak for styret når som helst.
Styret voner alle vil ta seg tid til å lese gjennom handlingsplanen som ligg som pdf-dokument nederst på sida.Get Adobe Reader Read file
 Visjon og langtidsplan 2015-2019


Get Adobe Reader Read file
 Satsingsområder, mål og tiltak 2015-2019


Utskriftsvennlig versjon