Print this page

c
c
 
(2017-02-194) "Symfoni" sikrar oss økonomisk handlefridom til å utvikle korpset vidare til glede for unge og gamle musikantar - vonaleg også for våre sambygdingar. No har vi akkurat gått inn i den fjerde 3-årsperioden og sponsorane våre i perioden 2017-2019 er desse Årdals-bedriftene: